Điều khoản Fgo là một trong những nguyên tắc được đặt ra khi khách hàng muốn tham gia sử dụng dịch vụ phải tuần thủ một cách tuyệt đối. Thông qua việc tìm kiếm, xem xét nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang web này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản Fgo này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng thông tin tại đây.

Điều khoản FGO về bản quyền và thương hiệu

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Fgo đối với các đối tượng thể hiện trên website.

Trang web này cũng như nội dung của website, bao gồm văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Fgo.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Fgo là xâm phạm quyền nghiêm trọng của FGO.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website của Fgo hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương án duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website này.

Điều khoản chung FGO

Fgo luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Ban Truyền Thông của Fgo.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Fgo và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Fgo có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.